Tag Archives: 有效地从 mozilla 卸载 Bundesliga-streams.net

virus tag

去掉 Bundesliga-streams.net from Internet Explorer

提示二 卸载 Bundesliga-streams.net from Internet Explorer

Bundesliga-streams.net感染这些dll文件
NlsData000f.dll 6.0.6000.20867, imscmig.dll 0, FntCache.dll 7.0.6002.18392, PlaMig.dll 6.0.6000.16386, McxDataPath.dll 6.1.6000.16386, wpcao.dll 6.1.7600.16385, mll_mtf.dll 6.0.6000.16386, hhsetup.dll 5.2.3790.1159, WindowsBase.ni.dll 3.0.6920.4902, vfpodbc.dll 5.1.2600.0
Continue reading